serwisowanie samochodu

Użytkowanie samochodu wymaga częstych kontroli jego stanu technicznego. W zależności od okoliczności, może mieć ona różny charakter. Jednak zachowanie tych procedur pozwala nie tylko określić techniczny stan auta, ale wiąże się także z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze i wyeliminowanie z ruchu samochodów zawierających wady. 

Cel oraz zakres badania technicznego

Badania techniczne auta przeprowadzane są w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów, a szczegółowe warunki ich przeprowadzania oraz ich zakres zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury. Badanie to przewiduje sprawdzenie numeru VIN i jego zgodności z numerem rejestracyjnym oraz kontrolę takich elementów jak m.in. sprawność hamulców, układu kierowniczego, silnika, zawieszenia, nadwozia. Sprawdza się rodzaj używanego w aucie oleju oraz poziom emisji spalin. Dokonuje się przy tej okazji przeglądu elementów bezpieczeństwa, oświetlenia oraz ogumienia. 

Pozytywne przejście badania technicznego warunkuje dopuszczenie samochodu do ruchu. Jeżeli decyzja jest negatywna, Stacja Kontroli Pojazdów musi zatrzymać dowód rejestracyjny, a właściciel naprawić wykryte usterki. Przy kolejnym badaniu sprawdzane są tylko te układy auta, które wpłynęły na negatywną decyzję. Przeglądowi nie muszą podlegać mu auta fabrycznie nowe, posiadające homologację. 

Jak często powinien być przeprowadzany przegląd okresowy?

Częstotliwość przeglądów okresowych podyktowana jest przez producentów auta i często sygnalizowana kierowcy przez komputer pokładowy. Może na nią wpływać także liczba przejechanych kilometrów. Celem przeglądu jest ocena stanu technicznego, wymiana zużytych elementów i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych (silnikowego, chłodniczego, hamulcowego itp.) oraz filtrów w aucie. Poddawanie auta okresowej kontroli pozwala dłużej utrzymać go w stanie bezawaryjności. 

Przeglądy okresowe w przeciwieństwie do badań technicznych są dobrowolne. Jednak regularnie wykonywane przeglądy pozwalają na zachowanie gwarancji producenta i zwiększają wartość auta na rynku wtórnym. Pozwalają także na bieżące uzupełnianie dokumentacji technicznej, która również pomaga w razie konieczności sprzedaży auta.