Zakup auta

Auta podemonstracyjne cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród nabywców. Są to modele, które służyły do kilkudziesięciominutowych jazd próbnych, odbywających się nie częściej niż kilka razy w tygodniu. Przy cenie obniżonej od kilku do kilkunastu procent w stosunku do ceny nowego auta charakteryzują się one niewielkim przebiegiem i świetnym stanem technicznym. Można wręcz powiedzieć, że są to nowe auta w cenie używanych. Ze względu jednak na ich funkcję nie można ich stanu technicznego porównywać do aut używanych, ponieważ nie były one wystawiane na różne typy nawierzchni, zły stan dróg czy zmienne warunki atmosferyczne. 

Niższa cena i gwarancja dobrego stanu technicznego 

W związku z tym, że modele podemonstracyjne przeznaczone były do oglądania przez potencjalnych nabywców i jazd testowych, częściej podlegały serwisowaniu w autoryzowanych stacjach obsługi i posiadają pełną dokumentacją techniczną. Jeśli masz wątpliwości co do stanu auta, informacje o wszystkich naprawach będą dostępne w naszej dokumentacji. Auta podemonstracyjne posiadają ponadto wszelkie możliwe dodatki, z których często rezygnują nabywcy nowych modeli, aby obniżyć koszty ich nabycia. 

Bezpieczeństwo użytkowania podczas jazdy próbnej

Sceptycy powiedzą, że modele demonstracyjne charakteryzują się zużyciem większym niż te wykazane w przebiegu, ze względu na to, że klient zainteresowany kupnem auta chciał sprawdzić jego możliwości w krótkim czasie. W związku z tym celowo nie zwalniał, wjeżdżając w wyboje lub testował sprawność hamulców. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podczas jazd testowych zawsze obecny jest w aucie pracownik salonu, który nie pozwoli na manewry, mogące przyczynić się do nadmiernej eksploatacji auta. Zazwyczaj też z jazd testowych korzystają użytkownicy zainteresowani zakupem, a nie klienci będący fanami brawurowej jazdy i wysokich prędkości.